Kuntorastit 15.5.2019 Synninkynnyksellä

Opastus

Ratapituudet:

A 4,9km

B 3,5km

C 1,6km

Lähtö siirretty aikaisemmasta ”vakiopaikasta” toisaalle, jotta lyhyemmillekin radoille saadaan vähän vaihtelua.

Jo tästä syystä kannattaa ilmestyä paikan päälle! A ja B radat ovat mittakaavassa 1:7 500 ja C rata 1:5 000. Näin pienipiirteisemmät maastonosat ovat paremmin luettavissa.